03-03-2018 IJsvogelwandjes opgeknapt 
In en rondom onze woonplaats zijn de laatste jaren diverse ijsvogelwandjes aangelegd. Nu de vorst zijn werk heeft gedaan en het meeste water bedekt is met een ijsvloer, zijn de wandjes goed bereikbaar om evt. onderhoud te plegen. Een wel erg koude klus voor de afgelopen dagen, maar het is nu wel makkelijk om vanaf het ijs de wandjes te benaderen. Riet e.d. kan op deze manier verwijderd worden. Resultaat is dat de wandjes nu weer goed bereikbaar zijn voor deze prachtige vogels.
Deze vorstperiode heeft natuurlijk wel gevolgen voor vogels en dan met name ijsvogels. In verschillende delen van Nederland zijn al tal van dode ijsvogels gevonden. Meestal betrof het jonge exemplaren van het broedseizoen van vorig jaar. Laten wij maar hopen dat het komende broedseizoen toch nog enkele paren van deze wandjes gebruik maken om te nestelen.

030318IJsvWand1      030318IJsvWand2