27-06-2016 Kleine plevier als dakbroeder

Tijdens een bezoek aan een kleine visdiefkolonie op 8 juni, die zich bevindt op een dak van een bedrijf op een industrieterrein, namen wij een kleine plevier waar. Het komt wel vaker voor dat kleine plevieren een dak, dat voorzien is van grind en mos, uitkiezen als nestplaats. Dit fenomeen hadden wij echter nog niet eerder meegemaakt en wij waren dan ook zeer benieuwd of dit een broedgeval zou worden. Op 16 juni werd het dak weer bezocht en ook nu weer was de plevier aanwezig. Het begon nu wel aardig op een broedgeval te lijken. Daar het zoeken van het nestje in het grind geen gemakkelijke opgave was, beperkten wij ons tot het bijhouden van de broedgevallen van de visdiefjes. Op 23 juni konden wij met zekerheid het broedgeval vaststellen. Het nestje werd gevonden en bevatte 4 eieren. Ze hadden de eitjes in een kuiltje in het mos gelegd en geen grind als nestmateriaal gebruikt. Dit is tegenstrijdig met de broedgevallen op het bouwterrein van Bodelaeke in Giethoorn, waar alle nesten in de onderverharding (gebroken puin) gemaakt waren.

270616nestklplevier

Nest van de kleine plevier