22-02-2016 IJsvogels 2016

De ijsvogels doen het de laatste drie jaren door het ontbreken van strenge winters bijzonder goed. Bijna overal in onze omgeving kom je bij de wat grotere wateren ijsvogels tegen. De aantallen van dit zeer opvallend vogeltje nemen dus sterk toe. In 2013 waren er naar schatting 370 broedparen, in 2014 was dit al toegenomen tot ongeveer 700 broedparen. De schatting van 2015 (totaalbeeld is nog niet bekend) zal wel eens uit kunnen komen op 1000 broedparen.

220216ijsvogel

IJsvogel

Maar hoe zit dat nu met hun broedmogelijkheden? IJsvogels maken hun nesten in steile oevers. Deze zijn niet tot nauwelijks voorhanden. De bekende natuurlijke steile oevers in onze omgeving zijn de voorgaande jaren al bezet geweest. Ook dit jaar zal dat ongetwijfeld weer gebeuren. Door een toename van de populatie kunnen deze vogels gebrek krijgen aan nestmogelijkheden. Een simpel nestkastje ophangen voldoet niet dus moet er gekeken worden naar andere mogelijkheden. Gelukkig heeft het waterschap WDODelta het voortouw genomen om een aantal wandjes aan te leggen. Ook in Zuid-West Drenthe zijn nu een aantal wandjes aangelegd. Alleen al in het stroomgebied van de Wold Aa zijn nu drie wandjes gerealiseerd. Er komen nog wandjes bij Het Oude Diep en bij Uffelte. Vliegvlug heeft nog overleg gehad met het waterschap en daar is uitgekomen dat ook bij het nieuwe waterretentie gebied bij Meppel (waar ze nu druk bezig zijn met de inrichting) ook nog een wandje zal verschijnen.

220216voordeaanleg

Voor de aanleg.

220216nadeaanleg

Na de aanleg.