18-08-2013 Zwarte Stern

Wat is er in de loop van de jaren veel veranderd wat betreft de zwarte sterntjes. In onze jongensjaren waren ze algemeen in onze omgeving. Aan de Zomerdijk achter de boerderij van Kamphof zat een kolonie van wel zestig broedparen. Ook in het gebied bij de Klosse broedden de sterntjes in de sloten die begroeid waren met krabbescheer. Zelfs in het Reestdal hebben zwarte stern gebroed. Momenteel komen er nog enkele kolonies voor in Noordwest Overijssel. Grote verandering met vroeger vergeleken is echter dat er momenteel alleen op nestvlotjes wordt gebroed. In de Wieden broeden nu nog rond de tweehonderd broedparen. Dit is ongeveer 15% van de totale Nederlandse populatie. 

Zwarte SternZwarte Stern

Wat is nu de reden geweest dat de sterntjes massaal gebruik maken van de nestvlotjes en niet, zoals vroeger, hun nestjes maakten op krabbescheer. Wij kunnen ons nog herinneren dat de nestjes van deze vogels moeilijk te vinden waren. Ze legden hun eieren op dood plantenmateriaal tussen de krabbescheer. Door de bruine ondergrond was het ontdekken van hun kleine eitjes moeilijk. Door slechtere waterkwaliteit verdween de krabbescheer uit de sloten in onze omgeving. Een reden van omschakelen van het maken van hun nesten op de vlotjes zou hiermee te maken kunnen hebben. Ook het nu ontbreken van dood plantenmateriaal zou hieraan ten grondslag kunnen liggen. Als je nu naar de sloten etc. kijkt waar krabbescheer in groeit, dan oogt dat fris groen. Dit zou mede een reden kunnen zijn van de omschakeling naar de nestvlotjes. Wat zou er nu gebeuren wanneer men afgestorven plantenmateriaal tussen het frisgroene krabbescheer gooit? Het is voor de vrijwilligers, die zich al jaren bezig houden met het uileggen en onderhouden van de vlotjes, een simpele manier om dit eens uit te proberen.