10-07-2012 Tragedie gebiedje in Giethoorn

Vorige week is weer een bezoekje gebracht aan het gebiedje (dijkjes) gelegen naast het bouwterrein van Bodelaeke. Door de veilige en geïsoleerde ligging was dit gebiedje uitgegroeid tot een waar vogelparadijs. Tijdens ons bezoek vernamen wij echter tot onze verbazing dat de kokmeeuwen allemaal op het nabijgelegen bouwterrein aanwezig waren en dat op de dijkjes weinig leven te ontdekken viel van aanwezige vogels. Ook werden wij niet begroet door alarmerende tureluurs, kieviten en kleine- en bontbekplevieren. Onze vermoedens werden beantwoord. Talloze eendeneieren en dode vogels van divers pluimage werden aangetroffen. De kokmeeuwen, die nu jongen moeten hebben gehad, waren verdwenen en met hen de jonge vogels. Ook werden geen jonge kieviten en tureluurs meer aangetroffen. In korte tijd vonden wij de resten van drie volwassen tureluurs en restanten van meeuwen en eenden.

Naar alle waarschijnlijkheid was gezien de hoeveelheid van predatie in goed een week tijd de vos hiervoor aansprakelijk. Ongeveer van 30 paren kokmeeuwen zijn de jongen verdwenen, mede ook jongen van tureluur, kleine plevier, bontbekplevier en kievit. Verder zijn de eieren van zeker vier paren kuifeenden ook gepakt. Het is dus duidelijk dat de waterpartijen, die het gebiedje aan drie kanten omgrenzen, geen zekerheid bieden voor het broedsucces van de vele vogels.

Predatie