24-10-2019 Excursie Eeendenkooi van 5 oktober 2019

Op 5 oktober heeft de vogelwerkgroep een excursie georganiseerd. Deze keer werd een bezoek gebracht aan Vogelringstation de Kooi bij Hasselt. 

Eendenkooi HasseltIngang eendenkooi

Om half negen vertrokken twintig mensen richting het vogelringstation en om 9.00 uur werden wij hartelijk ontvangen door de heer Luten. Vervolgens werd er een uitleg gegeven over het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek. Daar er enkele vogels gevangen waren, konden wij het meten, wegen en ringen van o.a. roodborst, koolmees, lijster en koperwiek van dichtbij gadeslaan. Voor de meeste aanwezigen een bijzondere ervaring. Vervolgens kregen wij een rondleiding door de eendenkooi. Tijdens deze rondleiding werd uitvoerig uitleg gegeven hoe het in vroegere jaren toeging in een eendenkooi. Vervolgens gaf een imker een uitleg over bijen en het imkerwerk. Een bijzonder leerzame ervaring. Samengevat kunnen wij terugkijken op een geslaagde excursie.

Zie ons fotoboek voor nog meer foto's van het bezoek aan de Eendenkooi.