17-03-2014 Apart voorjaar

De warme dagen van de afgelopen weken hadden een grote invloed op bepaalde vogelsoorten. Enerzijds was dit te verwachten, anderzijds kun je ook stellen dat één zwaluw nog geen zomer maakt. De laatste week van februari werden al nestkastjes met eieren van pimpelmezen aangetroffen. Ook kregen wij begin maart een melding van een merelnest met drie eieren. Ondertussen is in de tweede week van maart een nest met meerkoeteieren aangetroffen. Dit is natuurlijk bijzonder vroeg voor de tijd van het jaar. Het zou betekenen dat de mezeneieren de derde week van maart uit kunnen komen. Wat de jongen moeten eten bij de temperaturen die als normaal gelden voor deze tijd van het jaar is ons de vraag.
De weidevogels echter hebben zich niet al te veel aangetrokken van het mooie weer. Natuurlijk heeft het mooie weer wel invloed op de aanvang van het broedseizoen maar met een weekje vroeger als voorgaande jaren kunnen wij niet spreken van een overdreven vroege start van het weidevogelseizoen.
In de Barsbeeker binnenpolder zijn tijdens de eerste inventarisatieronde 19 gruttoparen en 13 wulpenparen aangetroffen. Hoe dit jaar het broedseizoen in de door hoge predatie geteisterde polder zich ontwikkeld weten wij nog niet.
Op zaterdag 15 maart werd om 20.00 uur het eerste ei van de kerkuilen in een nestkast waargenomen. Van deze nestkast, voorzien van een camera en geplaatst door Richard Borst, wordt het verloop van het broedseizoen op de voet gevolgd en geeft natuurlijk een hoop informatie.

kerkuileneieren