03-04-2015 Storm en de gevolgen voor broedende vogels

De storm, die op 31 maart over ons land raasde, had nogal wat gevolgen voor de vogels. Roeken en blauwe reigers zaten al op hun eieren en bij de aalscholvers waren er op veel nesten al jongen aanwezig. Na een ronde op 1 april in het stadspark van Meppel bleek, dat de daar aanwezige roekenkolonie (> 100 paren) geen noemenswaardige schade had opgelopen. Een enkel nest was uit de bomen gewaaid. Hoe het de andere kolonies vergaan is weten wij op het moment van het schrijven van dit artikel nog niet.

030415storm1

Gelijktijdig is er ook een bezoek gebracht aan de blauwe reiger kolonie in de Wijk bij de Lokkerij. Deze kolonie had wel degelijk schade opgelopen. Gelukkig hadden wij al een telronde uitgevoerd op 26 maart, zodat wij nu een nauwkeurig beeld kregen van de uit de bomen gewaaide nesten. Bij het naderen van de kolonie gaf de aanwezigheid van de zwarte kraaien al een vermoeden. Inderdaad bleek, dat zeker 11 nesten met hun eieren op de grond beland waren. Wij mogen van geluk spreken, dat ze nog geen jongen hadden. Om de jongen op de grond te laten creperen of op te laten vreten door predatoren is natuurlijk een optie, maar ze laten opnemen in een vogelasiel was natuurlijk een veel betere. Het ligt wel voor de hand dat de aanvoer van de vele uit de bomen gewaaide jonge vogels (wij geven immers alleen maar deze kolonie als voorbeeld) de vogelasiels danig in verlegenheid kunnen brengen.

030415storm2 

Hoe zou het in de Bakkeskooi gegaan zijn? Honderden aalscholvers brengen hier hun jongen groot. Ten tijde van de storm waren er op veel nesten jongen aanwezig. Op het moment van schrijven is er een vluchtig bezoek gebracht aan de kolonie en de eerste indruk is dat de schade beperkt is gebleven (inf. R. Messemaker). Hoe het de blauwe reigers, die in een ander gedeelte van het gebied broeden, verging is op dit moment nog niet bekend.

Onze conclusie is dan ook dat behalve de blauwe reigers de storm geen noemenswaardige gevolgen heeft gehad voor in de bomen nestelende vogels. Roeken en reigers maken weer een nest en beginnen opnieuw. De situatie was anders geweest wanneer er in alle nesten jongen aanwezig geweest waren. Dan was het broedseizoen voor deze vogels waarschijnlijk over geweest.