23-10-2012  Zomerganzen in de Wieden. 

Al jaren zijn wij bekend met het grote aantal ganzen in en rondom de Wieden. Ook sommige agrariërs hebben te maken met overlast van ganzen. De opmerking van 'er komen er steeds meer' horen wij elk jaar. Vandaar dat nu begonnen is met het tellen van het aantal ganzen in dit gebied. Met name het tellen in de zomermaanden geeft een indruk van de aantallen. De jongen en hun ouders zijn nog in het gebied aanwezig wat dus resulteert in een vrij nauwkeurig aantal. Tal van tellers hebben hieraan meegewerkt. Allemaal in hun eigen toegewezen telgebied. Ook is de telling op dezelfde dag gebeurd, zodat het gevaar van dubbeltellingen vrijwel uitgesloten was.

In de Wieden kwamen bijna 6000 ganzen voor. Zoals te verwachten was de grauwe gans het talrijkst vertegenwoordigd met ongeveer 5000 exemplaren. Daaropvolgend kwamen de nijlgans en de canadese gans.

Na een langere reeks van tellingen zal blijken of er inderdaad een toename is van de aantallen aanwezige ganzen.