17-04-2014 Bodelaeke

Aan het bouwterrein van Bodelaeke in Giethoorn is op 16 april een tweede bezoek gebracht. Door het vroege begin van het broedseizoen van de bontbekplevieren waren wij wel zeer benieuwd naar de ontwikkelingen met de kleine plevieren. Zoals eerder vermeld maakten wij ons zorgen over de verruiging van het gebied. Er was niet meer gemaaid met als gevolg dat er op diverse plaatsen riet begon te groeien en de openheid van het gebied er door werd aangetast. Toch is nu gebleken dat de broedvogels van de vorige jaren het gebied trouw zijn gebleven. Ondanks de aantasting van de openheid van dit biotoop zijn ook de kleine plevieren over gegaan tot de eileg. Er werden reeds drie nesten van de kleine plevier aangetroffen. Ook werd er nog een nest van de bontbekplevier gevonden. De totalen van dit gebied zijn nu: 
Bontbekplevier: drie broedparen
Kleine plevier  : drie broedparen
Kievit              : twee broedparen
Nijlgans           : één broedpaar
De kluten hebben, zoals het zich nu aan laat zien, helaas het gebied verlaten. Waarschijnlijk is het gebiedje nu te klein geworden voor hun broedactiviteiten. Visdiefjes hebben wij nog niet waargenomen, maar deze zijn altijd wat later in het seizoen zodat wij nog maar even moeten afwachten.

170414kleineplevier