19-05-2015 Bodelaeke

Zoals eerder aangegeven is het seizoen ook in dit gebiedje wat later op gang gekomen. Wij waren natuurlijk benieuwd hoe het gebiedje zich nu zou ontwikkelen. Was het gedeeltelijk maaien voldoende om het gebiedje aantrekkelijk genoeg te maken voor het vestigen van plevieren etc.?
In een vorig verslag gaven wij al aan dat er een paartje bontbekplevieren aan het broeden was. Tijdens het laatste bezoek vonden wij ook een nestje van de kleine plevieren. Ook hadden drie paren kluten hun nest gemaakt en waren overgegaan tot de eileg. Dit in tegenstelling tot vorig jaar want toen werden er geen kluten aangetroffen. Visdiefjes waren wel aanwezig maar wij troffen nog geen nesten aan. Zoals het zich nu laat aanzien heeft het maaien een positief effect voor plevieren en kluten.
Bij het schrijven van dit artikel zijn de eieren van de bontbekplevier uitgekomen. Volgende week zal opnieuw een bezoekje gebracht worden aan dit gebied. Ongetwijfeld zal dan het aantal broedvogels zijn toegenomen.

190515nestkluut