28-03-2014 Bodelaeke (maaien)

Zoals al eerder vermeld begon het braakliggende bouwterrein op Bodelaeke te verruigen. Overal was nu riet aanwezig en voor de specifieke en kwetsbare vogelsoorten was nauwelijks ruimte meer om hun nest te maken. Kortom, hun biotoop was veranderd. Ook dit voorjaar waren er geen plannen om dit gebied te maaien om het open karakter weer terug te krijgen. Uit onze verkregen informatie bleek, dat er de komende maanden niet gebouwd zou worden. Het kon dus zinvol zijn om het terrein zelf te maaien, mits er natuurlijk toestemming voor werd gegeven. Deze werd echter verkregen en het plan werd gemaakt waar en hoe we het open karakter van het gebied het best konden terugkrijgen. Natuurlijk moest er ook wat begroeiing blijven staan. Vorig jaar bleek dat tal van kuifeenden hier hun nesten in maakten. Ook hier moesten wij rekening houden. Op de plaatsen, waar wij de vorige jaren nesten aantroffen van kleine plevier, bontbekplevier en visdiefjes is echter alles gemaaid. Laten wij hopen dat onze inspanningen ook dit jaar weer gunstig uitpakken voor deze vogels. Een paartje bontbekplevieren waren reeds aanwezig en ook hadden zij al een nestje in de onder verharding van de toekomstige asfaltweg gemaakt. Vorig jaar troffen wij op 2 april al een nest met 4 eieren aan van de bontbekplevier. Dit jaar zal dit beduidend later zijn. Ook kleine plevieren waren nog niet aanwezig. Het voortdurende kille weer heeft momenteel de rem gezet in het ontluiken van het voorjaar.

280315bodelaeke1

280315bodelaeke2