08-05-2013 Bodelaeke 2013

Op 30 april is er een bezoek gebracht aan het bouwterrein van Bodelaeke. Nu de bouwactiviteiten zich steeds verder uitstrekken, blijft er voor met name plevieren steeds minder ruimte over. Op het laatste stukje onbebouwd hebben vogels toch nog een gebiedje, waar ze hun nesten kunnen maken. De vraag was nu, zouden de kleine plevieren, bontbekplevieren, kluten en visdiefjes nog gebruik maken van dit laatste stukje. 

Tot onze verbazing echter troffen wij al twee nestjes aan van de kleine plevier, 1 nest van de bontbekplevier en een nest van de kluut. Ook vlogen er een paar visdiefjes rond. Deze moeten echter nog beginnen met het leggen van hun eieren. Verder troffen wij nog een scholeksternest en een kievitsnest aan. Het lijkt dus weer een succesverhaal te worden.

Nest bontbekplevier 

Nest bontbekplevier.