16-01-2015 Sloop Hasselt.

De sloop van het het voormalige pand van Dycore in Hasselt vordert gestaag. De kantorenunits, waar de visdiefjes op broeden, staan er nog. Het zal niet lang meer duren voordat deze tegen de vlakte gaan. Hiermee is dan een einde gekomen aan de kolonie visdiefjes, die al jarenlang op dit dak gebroed hebben. Alternatieven hebben wij tot op dit moment nog niet gevonden.
De andere oude schuur tegenover de vestiging van het bedrijf Ridderinkhof staat er ook nog. Dit zwaar verwaarloosde pand gaf de voorgaande jaren aan ruim 130 paren visdiefjes broedgelegenheid. Ook zal het hier niet al te lang meer duren, voordat het pand gesloopt gaat worden.  Het lijkt er dan ook op dat deze sierlijke vogels Hasselt voorgoed de rug zullen toekeren.

160115dycore

Meer foto’s zijn terug te vinden in het fotoalbum.