14-06-2015 Ontwikkelingen Bodelaeke

In de eerste week van juni is er weer een inventarisatie gedaan op het bouwterreintje. Opvallend was, dat een kolonie kokmeeuwen zich had gevestigd op het terreintje. De voorgaande jaren broedden de meeuwen op het aangrenzend gebiedje achter de camperplaats. Zoals vermeld in voorgaande jaarverslagen werden hier de nesten en jongen opgeruimd door de vos. Dit zal dan ook ongetwijfeld de reden zijn geweest dat de meeuwen een veiliger oord hebben opgezocht. Het bouwterrein is omgeven door brede waterpartijen en alleen via een weg, waarbij vakantiewoningen zijn gebouwd, te bereiken. Tot op heden hebben predatoren nog geen kans gezien om dit zeer vogelrijke gebiedje te bereiken. Nu er echter ook een meeuwenkolonie aanwezig is, zal dit ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht hebben op o.a. de vos.
Zoals in een eerder verslag vermeld, hebben wij in het vroege voorjaar het gebiedje laten maaien. Daar de vele broedende vogels gebruik maken van dit gemaaide gebiedje, kunnen wij stellen, dat dit een zeer geslaagde actie geweest is. Momenteel zijn visdiefjes, kokmeeuwen, kleine plevier, bontbekplevier, kluut, tureluur, kievit en kuifeend nog aan het broeden of hebben kleine jongen.

140615bodeleake