04-06-2017 Bodelaeke 

Zoals reeds vermeld is het toekomstige bouwterreintje enorm verruigd. Overal groeit nu riet manshoog. Wat ons het meest zorgen baart is de aanwezigheid van tientallen ganzen met honderden jongen. Deze ontwikkeling zagen wij vorig jaar al, maar dat het uitgroeide tot deze proporties, dat hadden wij niet voorzien. Dit heeft gevolgen gehad voor de broedvogels. Zelfs de kokmeeuwen zijn niet teruggekeerd en hebben het gebied links laten liggen. Wel is er een toename van brandganzen. Op de onderverharding van de paden, die nauwelijks meer te zien is door de uitwerpselen van de ganzen, hebben wij geen nesten meer aangetroffen van plevieren. Wel heeft nog een paartje kluten en twee paar scholeksters hier hun eieren nog uitgebroed. Wat nu wel opviel was de aanwezigheid van een paar mantelmeeuwen. Deze waren elk jaar wel aanwezig om te kijken of er nog wat te halen was, maar zoals het nu lijkt zijn ze overgegaan tot broeden.

 Bodelaeke