05-01-2014 Bodelaeke verruigt

Wij maken ons zorgen over het onbebouwde gedeelte van Bodelaeke. Het voorheen zo prachtig broedterrein voor plevieren, kluten, visdiefjes en tal van andere soorten vogels dreigt het komende seizoen minder aantrekkelijk te worden voor de vele soorten broedvogels. De prioriteiten van het gebied liggen momenteel op een ander vlak met het gevolg dat het gebied verruigt. Overal zie je riet en gras verschijnen. De openheid wordt hierdoor aangetast, zodat het broedgebied voor de specifieke broedvogels van dit open en schrale terrein dreigt te verdwijnen. Vooral voor de visdiefjes, waarvan hun broedgebieden in onze omgeving zwaar onder druk staan, dreigt ook dit gebied als nestplaats onaantrekkelijk te worden. Ook een bijkomend nadeel is, dat door het verwilderen van het terrein predatoren zoals bijv. marterachtigen er een schuilplaats kunnen vinden. Vliegvlug zal de komende tijd zoeken naar een oplossing om dit gebiedje aantrekkelijk te houden als veilige broedplaats voor de vele soorten vogels.

bodelake-verruigt