03-06-2012 Ontwikkelingen op Bodelaeke

Op het bouwterrein van Bodelaeke kunnen wij de balans opmaken. Zoals al eerdere berichtgevingen ziet het er dit jaar weer goed uit. Het eerste nestje van de kleine plevieren is ondertussen uitgekomen. De bontbekplevieren zijn inderdaad gaan nestelen op het terrein en de eieren zijn nu uitgekomen. Voor het eerst hebben nu ook visdiefjes het terrein ontdekt. Momenteel zijn er vijf paren aanwezig en zijn nu druk bezig hun eieren uit te broeden. Twee paar kluten zijn tot broeden overgegaan. Het eerste broedsel is nu uitgekomen en het zal niet lang meer duren dat ook het tweede broedsel volgt. Momenteel lopen er nu jonge kieviten, tureluurs, scholeksters, kleine plevieren, bontbekplevieren en kluten rond op het terrein.

In totaal zijn er aan nesten gevonden:

Kleine plevieren 11
Bontbekplevier 1
Visdief 5
Kluut 2
Scholekster 3
Tureluur 2
Kievit 5

 

 

 

 

 

Deze aantallen zijn natuurlijk zeer bijzonder gezien het feit dat het hele gebied niet groter is dan drie hectares.

Parende kleine plevieren

Parende kleine plevieren. Foto: René Koster.

kleine_plevieren_net_uitgekomen

Kleine plevieren net uitgekomen en nog een ei.