23-05-2020 Kleine plevieren

Al jaren broeden in onze omgeving kleine plevieren. Achter het ziekenhuis broedt meestal wel een paartje. Bij de zandwinning proberen al jaren kleine plevieren te broeden maar door het steeds veranderen van bijv. het zanddepot komt er van deze broedsels niet veel terecht. Dit jaar lijkt het anders te gaan. Op twee zandplaten troffen wij alarmerende plevieren aan wat dus duidt op de aanwezigheid van een nest of zelfs jongen. Na een korte zoektocht werd er een nest met 4 eieren, een nest met nog twee pas geboren jongen en een nest waarvan de jongen deze al hadden verlaten, aangetroffen. Het lijkt dus dat dit jaar de vogels hier broedsucces hebben. Dat de jongen van de kleine plevier klein zijn geeft onderstaande foto aan.

230520KleinePlevier     230520JongenKleinePlevier