05-05-2016 Bodelaeke eind april

Op het bouwterreintje van Bodelaeke is het momenteel onrustig. Aangrenzend wordt er gebouwd en het vogelgebiedje wordt gebruikt als zanddepot. Dit heeft natuurlijk een negatieve uitstraling op de aanwezige broedvogels. Nu is het altijd zo, dat er op bouwterreinen activiteiten plaats vinden. Dit proces is niet te keren, mits je de werkzaamheden stil legt, maar dat is absoluut niet onze bedoeling. Het enige wat wij kunnen doen is door overleg zo goed mogelijk de schade proberen te beperken. Het zal dit voorjaar, zoals het zich nu laat aanzien, wel een hele toer worden. Mensen gebruikten in het vroege voorjaar het gebiedje o.a. om hun honden uit te laten. Aan bandensporen te zien werd er ook wel met de auto gereden. Ondertussen is het hek met bebording van broedende vogels weer geplaatst. Verstoring gebeurd in dit geval vooral door onwetendheid van mensen. Door het publiek er op attent te maken van de waarde van dit gebied zullen dit voorjaar weer veel vogels het gebiedje gebruiken om te broeden.
Ondertussen zijn de bontbekplevieren overgegaan tot de eileg. Zoals de voorgaande jaren gebruiken de plevieren de onderverharding van de wegen als nestplaats.

050516bontbekplevier

Nestje van de bontbekplevier

050516kokmeeuw

Nest van de kokmeeuw