1-6-2016 Bodelaeke eind mei

Op 26 mei is er een inventarisatie gedaan op het bouwterreintje van Bodelaeke. Aantallen nesten zijn geteld en er is een inschatting gedaan van het aantal jonge vogels. Nu is dit voor soorten zoals kluut, plevier, tureluur, scholekster en kievit geen moeilijke opgave, maar anders is het met de kokmeeuwen. Wij telden 159 nesten met eieren. In diverse nesten troffen wij pasgeboren jongen aan en er waren ook al jongen die het nest verlaten hadden. Onze inschatting is dan ook, dat er een kleine 200 broedparen in dit gebiedje nestelen. Van de bontbekplevieren liepen drie bijna vliegvlugge kuikens rond. Bij de rest van de aanwezige broedvogels hebben wij door middel van een alarmtelling de aanwezigheid van jongen kunnen vaststellen. Dit was geen eenvoudige klus wanneer er een paar honderd meeuwen door hun gekrijs hun afkeur voor ons bezoek laten blijken. Ook troffen wij nu de eerste nesten aan van de kuifeenden en een nest van de visdief.  De komende twee weken zal er nog een toename zijn van jonge tureluurs, kluten, kokmeeuwen en plevieren. De grauwe- en brandganzen hebben met hun jongen inmiddels het gebiedje verlaten. Wij kunnen inmiddels wel de conclusie trekken dat ook dit jaar weer het gebiedje een groot succes is voor broedvogels. 

01062016Bodelaeke

Honderden vogels boven het gebiedje