12-12-2018 Retentiegebied achter ziekenhuis

Eindelijk is het retentiegebied achter het ziekenhuis verkocht aan Heidehof uit Eext. De afgelopen jaren had het gebied in principe geen eigenaar. De Provincie had het in de verkoop maar dit proces gaf nog al wat problemen. Nu is er duidelijkheid over gekomen bij wie wij moeten zijn als het over het beleid gaat en of wij de vele broedvogels in dit gebied ook kunnen behouden voor de toekomst. Over het toegepaste beleid van de komende jaren zijn nog vragen maar in ieder geval wordt het voor onze vogelwerkgroep nu duidelijk met wie wij om de tafel moeten. Grootste zorg is de openheid van het gebied.
Op maandag 10 december is er een bezoek gebracht aan het gebied met de heer Speulman van Heidehof. Hij gaf te kennen dat het gebied gevrijwaard moet blijven van houtopstand en dat deze winter het hele gebied zal worden gemaaid (klepelen). In januari gaan wij om de tafel om een gebiedsplan op te stellen. Natuurlijk is het onze inbreng om het huidige bestand van 2018 aan broedvogels te behouden. Grootste zorg is het jaarlijks terugkeren van de groei van wilg en els.

RetentiegebHuidig

RetentiegebiedGewenst