23-09-2017 Nieuws retentiegebied achter het ziekenhuis

230917Retentiegebied 210917

Onlangs kregen wij bericht over het retentiegebiedje. Zoals al eerder vermeld verruigt het gebiedje in snel tempo. Wij waren dan ook zeer verheugd dat het gebiedje binnen afzienbare tijd gemaaid wordt. Wij weten nog niet wie in de toekomst dit gebied gaat beheren. Onze insteek is echter wel dat het gebied zijn open karakter behoudt. Het is het gehele jaar door een aantrekkelijk vogelgebiedje en in het voorjaar broeden er vogels, die in andere gebieden niet altijd voorkomen. Daar ons jaarverslag reeds bij de drukker ligt, konden wij deze kennisgeving hierin niet vermelden.