25-11-2012 Bodelaeke

Op het bouwterrein van Bodelaeke maakten wij dit jaar een vreemde ontwikkeling door. Tijdens de warme dagen in maart en begin april waren de kleine plevieren al druk bezig met het graven van hun nestjes. Ook de aanwezigheid van zeker 5 kluten gaf ons het gevoel dat het niet lang meer kon duren voordat de eerste eieren gelegd gingen worden. Niets was echter minder waar. Door het omslaan van het weer (lage temperaturen) waren de vogels verdwenen. De kleine plevieren en de kluten lieten zich niet meer zien. Onze vraag was dus of ze terug zouden komen. Op 27 april hebben we weer een bezoek gebracht aan het bouwterrein. Tot onze verbazing troffen wij zeker 10 paartjes kleine plevieren aan. Renee Koster trof zelfs weer een paartje kluten aan. Ook de aanwezigheid van een paartje bontbekplevieren stemde ons hoopvol.

In de maand mei werd het bouwterrein elke week bezocht. Daar er druk gebouwd werd aan nieuwe woningen, was het zaak om de vele nestjes op het terrein te markeren. Omdat ook de meeste nestjes in de onderverharding van de aan te leggen wegen waren gelegen, was het natuurlijk zinvol om dit duidelijk aan te geven, zodat ze niet door rijdend materiaal verloren zouden gaan. De kleine plevieren waren nu overal aan het broeden en ook werden twee nesten van kluten gevonden. Bijzonder was dat ook de bontbekplevieren hun nest op het bouwterrein hadden gemaakt. Wij hadden nu nesten gevonden van kieviten, tureluurs, scholeksters, kleine plevieren en bontbekplevieren.

De eerste eieren van de kieviten en tureluurs waren ondertussen uitgekomen en overal trof je de kuikens aan. Door het ontbreken van natuurlijke dekking waren deze te vinden langs de waterkant, waar riet en langere begroeiing mogelijkheden gaven voor de kuikens om weg te kruipen bij evt. naderend onheil. Tot onze verbazing werden wij eind mei ook belaagd door visdiefjes. Ook deze vogelsoort had het bouwterrein ontdekt. Het was nu een vogelleven van jewelste. In juni werd het nog drukker op het terrein. Een paar kokmeeuwen had er hun nest gemaakt. Later werden ook nog een paar nesten van kuifeenden gevonden.

Omdat nu ook de eerste nesten van de plevieren waren uitgekomen werd het op het bouwterrein steeds drukker met jonge vogels. De tijd brak nu ook aan om diverse jonge vogels te ringen. Wij hebben een aantal jonge kleine plevieren, bontbekplevieren, kieviten, tureluurs en visdiefjes van een ring kunnen voorzien. Wij hebben echter niet waar kunnen nemen of er volwassen geringde kleine plevieren op het terrein aanwezig waren. Dat hield dus in dat de geringde jonge vogels van vorig jaar niet naar het bouwterrein waren terug gekeerd of dat wij evt. geringde vogels hebben gemist.

Jonge Kluut

Jonge kluut.

Aantal gevonden nesten op het bouwterrein:

Kleine Plevier 13
Bontbekplevier 1
Visdief 6
Kluut 2
Scholekster 3
Tureluur 4
Kievit 5
Kokmeuw 3
Kuifeend 2

 

 

 

 

 

  

Nestje van Bontbekplevier

Nestje van de bontbekplevier

 

Broedende Kluut

Broedende kluut (foto Rene Koster).