20-04-2017 Kleine plevieren

Het retentiegebied achter het ziekenhuis ziet er dit jaar wederom goed uit. Gelukkig is het gebied deze winter gemaaid. Pitrus en opschot van jonge wilg en els is eveneens meegenomen tijdens het maaien. Het verwijderen van begroeiïng is de enige manier om de huidige natuurwaarden vast te houden. Bij het laten verwilderen van het gebied ontstaat er natuurlijk een ander soort natuur. Kale zandplaten e.d. komen in onze omgeving echter niet voor, zodat wij moeten proberen om dit gebiedje zolang mogelijk vast te houden in zijn huidige vorm. Momenteel zijn er minimaal vijf kieviten zijn er aan het broeden. De kleine plevieren zijn aanwezig maar hebben nog geen eieren. Dit zal echter niet lang meer duren voordat deze kleine pleviertjes ook overgaan tot de eileg. Een paartje wulpen en tureluur zijn eveneens aanwezig. Of ze in het gebiedje broeden is op het moment van schrijven nog niet bekend. Hoe het eindresultaat zal worden, weten wij op het moment van schrijven van dit artikel natuurlijk nog niet. Predatie heeft nog niet plaatsgevonden zodat over enkele dagen ook in dit gebiedje jonge kieviten zullen rondlopen.

200417ParendeKleinePlevieren