14-06-2013 Bodelaeke

Op het bouwterrein van Bodelake zijn de afgelopen week de eerste nesten uitgekomen van de plevieren. Het terrein, groot 1 hectare, is een waar vogelparadijs geworden. Buiten dat enkele bontbekken, kleine plevieren, scholeksters, kluten en kieviten al met jongen rondlopen, zijn de visdiefjes druk bezig met het leggen van hun eieren of zijn al aan het broeden. Ook hebben wij nog verlate broedsels aangetroffen van twee tureluurs en een kievit. De dichtheden van broedende vogels in dit gebiedje is bijzonder groot voor Nederlandse begrippen.
Ook op een naburig terrein lopen nu kleine plevieren en kieviten met jongen rond.

Blauw ei visdiefjeBlauw ei van een visdiefje
(Klik op de foto voor nog meer plaatjes)

Nest van een visdiefjebontbekplevier140613Kleine plevierenPas uitgekomen kuikensNet uitgekomen scholeksters

De totalen van het bouwterrein zijn nu als volgt:

Soort: Aantal nesten:
Bontbek plevier 4
Kleine plevier 7
Kluut 2
Kievit 3
Scholekster 3
Tureluur 3
Visdiefje 17
Kuifeend 2