08-07-2012 Samenwerking op Bodelaeke

Op het bouwterrein van Bodelaeke loopt het seizoen op zijn eind. Momenteel broeden er nog twee kleine plevieren en een visdiefje. De jongen van de eerder uitgekomen nesten zie je nu overal rondlopen of al vliegen. De bontbekplevieren hebben drie vliegvlugge kuikens voortgebracht en zeker vijf paren tureluurs hebben ook hun jongen al vliegvlug of bijna vliegvlug. Jonge visdieven zijn uitgeweken naar naburige terreinen, dit geldt ook voor een paar kokmeeuwen. Al met al is dit seizoen succesvol geweest op het bouwterrein. De samenwerking tussen de bouwbedrijven en onze vogelwerkgroep verdient een pluim.

Vrachtauto in Bodelaeke

Het viel niet altijd mee om gemarkeerde nesten te ontwijken met dit materiaal. Achter de oplegger is een nest gemarkeerd van een kleine plevier. Een mobiele kraan bracht oplossing om de oplegger op deze plek te lossen. Probleem opgelost en het nestje gespaard.