2011-10-19 Bodelaeke 

Bij Giethoorn wordt momenteel druk gewerkt aan een recreatiepark. Een groot gebied, voorheen landbouwgr ond, is aangekocht voor de aanleg van een waterpark. Op dit park wordt nu druk gewerkt aan de bouw van bungalows. Door de aanwezigheid vanveel water, men moet immers met boten bij de villa’s kunnen komen, is dit een afgesloten gebied. Alleen door de ingang kan men op dit park komen, de rest is afgesloten door brede waterpartijen.

In mei kregen wij een seintje van Ronald Messemaker (Natuurmonumenten). Hij vertelde over de aanwezigheid van vele vogels op dit park. Ook had hij al contacten gelegd met Arcadis, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het tot staan komen van dit bungalow- park. Er zijn tussen hem en de uitvoerders afspraken gemaakt over het zo minimaal mogelijk verstoren van de aanwezige vogels. Er is op deze manier een prima samenwerking ontstaan zonder belemmering van de bouwactiviteiten. Buiten de hekken van het park is door Arcadis zelfs een wand aangelegd voor oeverzwaluwen.

Messemaker heeft ons benaderd om te het park af te zoeken naar de aanwezigheid van nesten van aanwezige vogels, dit om de aanwezige broedsels zoveel mogelijk te beschermen tegen werkzaamheden en bouwverkeer. Het eerste bezoek overtrof onze verwachtingen. Het eerste wat opviel was de aanwezigheid van vele kleine plevieren. Ook hadden kluten dit waterpark ontdekt. Zelfs de aanwezigheid van tureluurs, scholeksters en kieviten gaf de noodzaak om alle nesten goed in kaart te brengen en te markeren.

kluut_verlaat_nest 

Gemarkeerde nesten van kluten.

Tijdens ons eerste bezoek werden al enkele nesten van plevieren en een viertal nesten van kluten gevonden. Deze hadden hun nesten gemaakt in de overgang van de wegverharding, bestaande uit gebroken puin, en het ingezaaide gras. Een dag later is er weer een bezoek gebracht aan dit park. In totaal werden er toen 16 nesten van kleine plevieren gevonden en een paar nesten van scholekster, tureluur en kievit. Wij vonden een nest met kleine jonge plevieren die was plat gereden door een vrachtwagen. Dit was ook het enigste nest wat verloren is gegaan. Een week daarna werden nog eens drie nesten van kleine plevieren gevonden.

Daar de nesten zich bijna allemaal aan de rand van de wegverharding bevonden, was de kans natuurlijk groot dat bouwverkeer zoals diepladers en kranen de nesten zou platrijden. De nesten zijn gemarkeerd met bamboestokken voorzien van een reflecterend oranje vlaggetje. Dit bleek prima te werken, mede ook door het feit dat de chauffeurs van toeleveringsbedrijven door de uitvoerders waren ingelicht.

Totalen van dit gebied:

Kleine plevier 19
Tureluur 3
Kievit 6
Scholekster 4
Kluut 4

 

 

 

 

Hoe is het verder verlopen?

Door de geïsoleerde ligging, namelijk ingesloten door waterpartijen en natuurlijk vrij recent aangelegd, waren bodempredatoren niet aanwezig. Dit had tot gevolg dat alle nesten uitkwamen en dat in een later stadium overal jonge vogels aanwezig waren. Na overleg met Frank Majoor van de SOVON hebben wij een aantal kleine plevieren geringd.

Net buiten het park ging het met de oeverzwaluwen echter niet goed. Predatoren, waarschijnlijk vos of steenmarter, hebben ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van de kolonie gepredeerd is. Dit heeft ertoe geleidt dat de kolonie vertrokken is.

Voor de aanwezige vogels op het park is het een goed seizoen geweest, dit in schril contrast met de oeverzwaluwen op een afstand van honderd meter buiten het park.

Door samenwerking met Arcadis, uitvoerders, transporteurs en Natuurmonumenten is dit seizoen op de bouwplaats een groot succes geworden.

Uit naam van de vogels willen wij alle betrokken partijen bedanken voor hun inspanningen.
Voor meer foto's van Bodelaeke zie het fotoboek.