25-11-2012 Uilenbescherming Kampen

Al jaren wordt het gebied rondom Kampen en een gedeelte van Mastenbroek niet of nauwelijks aan uilenbescherming gedaan. Dit is ook mede een reden geweest van onze vogelwerkgroep om in het noordelijke gedeelte van de Mastenbroekerpolder aan uilenbescherming te gaan doen. Zoals gezegd zijn ondanks enkele pogingen in het verleden geen resultaten geboekt om in dit gebied mensen te activeren om zich in dit gebied in te zetten voor uilen. Ook wij hebben via diverse media oproepen geplaatst om vrijwilligers te werven. Hierop kregen wij meldingen van mensen uit dit gebied die in bezit waren van een uilenkast en waarin ook broedgevallen waren. Deze werden echter niet gecontroleerd en schoongemaakt. Dit had tot gevolg dat de kasten vol raakten met braakballen en dat de uilen daardoor verdwenen. Al met al natuurlijk geen wenselijke situatie. Met de provinciaal coördinator, de heer Ger Snaak, is een plan van aanpak gemaakt. Op de eerste plaats werd de media benaderd. In enkele lokale kranten werd aandacht besteed aan de situatie rond Kampen. Vervolgens werd een datum geprikt en een zaal besproken. Op 28 maart was het zover om een informatiebijeenkomst te houden. Dit werd ook weer bekendgemaakt via diverse kanalen, waaronder zelfs een regionale radiozender. Het is natuurlijk altijd afwachten of er animo voor is maar de opkomst overtrof onze verwachtingen. Er waren die avond twintig bezoekers. Op de avond zelf werd door de heer Folkerts een lezing gegeven over de in Nederland voorkomende uilen en daaropvolgend werd er het één en ander over kerk- en steenuilen verteld. Vervolgens vertelde de heer Snaak over het beschermingswerk van kerkuilen. Daarna werd er een film vertoond over een broedgeval van kerkuilen.

Het streven was natuurlijk om mensen te ronselen voor het actief beschermen van uilen in en rondom Kampen. Tot onze grote vreugde melden zich zes mensen aan die interesse toonden voor het beschermingswerk. Een paar weken later is opnieuw een zaaltje besproken en afspraken gemaakt met de zes nieuwe vrijwilligers. Er zijn drie groepjes van twee personen gevormd en er zijn duidelijke grenzen van werkgebieden afgesproken. Nu dit allemaal geregeld was konden de nieuwe vrijwilligers aan de slag. Het was natuurlijk wel zaak om de nieuwe vrijwilligers ook kennis te laten maken met de praktijk van het beschermingswerk. U kunt zich voorstellen dat, wanneer je nog nooit een kerkuil gezien hebt, het niet wenselijk is om die mensen gelijk in het diepe te gooien. Hilbert Folkerts heeft daarom enkele vrijwilligers begeleid om praktijkervaring op te doen. Van Cor Fikkert uit IJsselmuiden, die zich jaren geleden heeft ingezet voor steenuilen, vernamen wij dat in en rondom IJsselmuiden nog een vrij grote populatie van deze uiltjes voorkwam. Hilbert Folkerts heeft ervoor gezorgd dat de plaatselijke nieuwe vrijwilligers in het bezit kwamen van een aantal steenuilenkasten. De laatste berichtgevingen zijn dat er reeds enkele broedplaatsen ontdekt zijn van dit uiltje.

Dankzij de nieuwe vrijwilligers zijn momenteel nieuwe nestkasten voor zowel kerk- als steenuilen geplaatst, zodat in de toekomst meer zicht verkregen wordt op de aanwezige broedparen van zowel kerk- als steenuilen in deze regio.