03-06-2013 Bodelaeke laatste bericht

Op het bouwterrein van Bodelaeke gaat het vogelleven voortvarend. De eerste eieren van de kleine plevieren zijn uitgekomen. Overal zie je nu dat kleine spul over de paden lopen. Ook de eerste jonge bontbekken zijn gezien.

nest kleine plevier met 2 jongen en 2 eieren

Nest kleine plevier met twee jongen en twee eieren.

Een nest van de scholeksters is uitgekomen, van één nest zijn de eieren al aangepikt door de jonge kuikens en er ligt nog een nest met drie eieren.

Nest scholekster de eieren staan op het punt van uitkomen

Nest scholektster, eieren op het punt van uitkomen.

Ondertussen hebben de kluten ook jongen. Verder zijn de visdiefjes nu volop bezig met het leggen van hun eieren en één visdiefje is reeds aan het broeden. Bijzonder is dat er ook twee nesten van de tureluur zijn gevonden en een nest van de kuifeend is aangetroffen. Het gras is iets langer geworden en biedt dus ook nestgelegenheid voor de tureluur en kuifeend. 

nest visdiefje

 Nest van visdiefjes.

Op de toekomstige camperplaats langs het kanaal bij Bodelaeke zaten al geruime tijd kleine plevieren. Daar het gras gemaaid ging worden, hebben wij een paar zoekacties ondernomen om hun kleine nestjes te vinden. Tot van de week lukte dat echter niet. Wij kregen echter een tip van de bestuurder van de grasmachine. Die had twee nesten aangetroffen tussen de grasstenen. Deze bijzondere locatie hadden wij niet verwacht. Ondertussen zijn de eieren van een nest uitgekomen.