09-11-2016 Natuurontwikkeling Dalfsen

Op de Havelterberg werken wij al jaren samen met Vitens. In het waterwingebied hebben wij nestkasten hangen voor mezen en bosuilen. Een paar weken geleden werden wij benaderd door een werknemer van dit bedrijf om te adviseren over een stukje natuurontwikkeling bij het nieuwe pompstation in de gemeente Dalfsen. Bij dit station ligt een ‘calamiteiten’plas. Op deze locatie moest grondwerk verricht worden. Dit was natuurlijk een uitgelezen kans om aan natuurontwikkeling te doen. Vrijgekomen zand kun je afvoeren en dat brengt extra kosten met zich mee. Je kunt ook gaan denken aan de aanleg van bijv. een oever- of ijsvogelwand. Voor dit laatste is gekozen. Er is zelfs een vogeleilandje aangelegd in het midden van de plas.

091116dalfsen2

Door vrijwilligers van Vliegvlug is op het eiland grof grind aangebracht om het eilandje aantrekkelijk te maken voor bijv. plevieren. Het eiland is 40 meter lang en ongeveer 6 meter breed. Daar in de plas maar ongeveer dertig centimeter water staat, zijn om het eilandje geulen gegraven van ongeveer een meter diep. Op deze manier wordt het eilandje minder toegankelijk voor predatoren. Tevens is er een steilwand voor o.a. oeverzwaluwen aangelegd met een lengte van ongeveer veertig meter. Via een dam is deze wand te bereiken. Voor de rest wordt hij omgeven door water. Wanneer deze wand gebruikt gaat worden door oeverzwaluwen, dan kan het zijn dat er na een aantal jaren zoveel gaten in de wand zijn gegraven dat deze niet meer gebruikt kan worden door de zwaluwen. De mogelijkheid is er dan om van de voorkant van de wand een meter af te graven zodat op deze manier weer een nieuwe steilwand ontstaat. Dit kan enkele keren gedaan worden en dan is dus de mogelijkheid om de steilwand aan de achterkant aan te leggen. Je laat dus de wand als het ware wandelen. Daar de wand bereikbaar is via een dam kunnen predatoren toegang krijgen tot dit gebiedje. Daarom is er voor gekozen om het gebiedje af te schermen door schrikdraad. Met belangstelling wachten wij het komende voorjaar af om te kijken of er direct al vogels gebruik gaan broeden.

091116dalfsen1