03-08-2013 De Meppeler torenvalk

Al jaren zien wij het aantal soorten vogels in de steden toenemen. Van sommige soorten gaan de aantallen drastisch omlaag. Van bijv. de huismus en de spreeuw lopen de aantallen terug. Ook de gierzwaluw en huiszwaluw doet het niet best in ons stedelijk gebied. Nestgelegenheid verdwijnt doordat de oude gebouwen gesloopt worden en vervangen worden door nieuwbouw. De hedendaagse nieuwbouw laat het niet toe dat bijv. huismussen onder de pannen kunnen nestelen. De huiszwaluwen worden geweerd omdat hun poep de ramen en vensterbanken vuil maken.
Aan de andere kant zien wij soorten als scholekster, ransuil, spechten en zelfs nu af en toe sperwer weer toenemen. Wat er nog aan ontbrak was de torenvalk (of wij hebben het niet opgemerkt). Onlangs kregen wij een melding van een paartje roofvogels die zich ophielden bij een nest hoog in de zendmast van de KPN achter het oude postkantoor. Volgens een aanwonende vogelliefhebber hadden ze al grote jongen en werden ze regelmatig gevoerd. De moeite waard dus om een kijkje te nemen. Getogen met verrekijker en telescoop een bezoek gebracht aan deze locatie. Al snel werd duidelijk dat het om torenvalken ging. Twee grote jongen verbleven op het nest en er werden al vliegoefeningen gedaan.

 jonge torenvalken meppelJonge torenvalken meppel

Dit broedgeval was dus een aangename verrassing voor ons. In het centrum van Meppel broedende torenvalken. Het is nu natuurlijk te laat om vast te stellen met welke prooien ze hun twee jongen hebben grootgebracht. Normaal zijn muizen het hoofdvoedsel maar het lijkt ons dat daar midden in de stad niet zo makkelijk aan te komen is of ze moeten de prooien van grotere afstand aanvoeren. Misschien hebben wij volgend jaar weer de kans om dit valkje midden in Meppel te bewonderen.