25-05-2021 Slechtvalken 

Op 17 mei werden voor het eerst in de geschiedenis in Meppel de jonge slechtvalken geringd.
Landelijk gezien geen indrukwekkend nieuws meer maar voor ons natuurlijk wel bijzonder. Al enkele jaren komen er slechtvalken voor in onze omgeving. Een bekend broedgeval was op de centrale van Harculo in Zwolle. Jan van Dijk hield dit broedgeval in de gaten en ringde de jonge vogels. Langzamerhand zag je in Nederland een toename van deze zeer snelle jagers. Hun voorkeur om te nestelen zijn hoge gebouwen. De laatste jaren staan op de meest hoge gebouwen in Nederland wel een nestkast. Buiten een nestkast om broeden ze soms ook op vreemde plaatsen, zoals dakgoten of bloembakken of bij het ontbreken van hoge gebouwen gewoon op de grond. Hun prooien zijn divers al gaat de voorkeur in Meppel uit naar de vele stadsduiven die hier rondvliegen. Daarnaast dient wel zo’n beetje alles wat vliegt aan redelijk kleine vogels als prooi.

250521Slechtvalk2

Voor het ringen hebben wij Peter van Geneijgen uitgenodigd. Deze doet al jaren onderzoek naar de slechtvalken. Na een moeizame beklimming naar de nestlocatie werd de inhoud van de nestkast geïnspecteerd. Zoals eerder vermeld op onze site waren er drie jongen aanwezig. Deze werden gemeten, gewogen en van twee ringen voorzien. De eerste ring is een normale ring en de tweede een forse ring met een lettercombinatie. Deze combinatie is van afstand met behulp van een telescoop soms af te lezen. Hierdoor wordt er informatie verkregen hoe het zit met de bijv. verspreiding van slechtvalken. Nadat alle gegevens van de jonge valken genoteerd waren, zijn ze teruggeplaatst in de nestkast. Nu maar afwachten waar in de toekomst de aangebrachte ringen worden afgelezen.

250521Grafiek

In deze grafiek zie je de duidelijke toename van het aantal slechtvalken. Vanaf het begin van deze eeuw zie je het aantal jaarlijks toenemen. In de vorige eeuw kwamen er tot 1993 niet of nauwelijks broedende slechtvalken voor in Nederland.

250521Slechtvalk1