Ontwikkelingen betreffende de slechtvalken

Er is veel te melden over de slechtvalken in Meppel. Zorgelijk, maar ook weer goed nieuws. Een klein, chronologisch overzicht.

8 maart

Het gaat niet goed met de Meppeler slechtvalken. Zoals eerder aangegeven zagen wij tijdens het schoonmaken van de nestkasten slechts één slechtvalk. Volgens de werknemers van de Agrifirm (waar de nestkast geplaatst is) waren het in eerste instantie toch twee slechtvalken, dus een paartje. Op 7 maart kregen wij ’s avonds de melding van een dode slechtvalk. Deze was gevonden op een parkeerterrein van het bedrijf en we zouden hem de volgende ochtend ophalen. De volgende morgen bij het bedrijf vroeg een werknemer of wij de vogels kwamen ophalen. Ik antwoordde dat ik inderdaad de dode slechtvalk kwam ophalen en dus geen meerdere dode slechtvalken. Bij navraag bleek dat ze op deze morgen nog een slechtvalk gevonden hadden. Bij controle bleek dat het om een dood vrouwtje en mannetje te gaan. Het mannetje was geringd op 19 mei 2017 in Lochem en het vrouwtje op 16 mei 2013 in Deventer.

Verwonderlijk is dat de beesten zo kort na elkaar zijn doodgegaan. Bij het bekijken van de dode vogels waren er op het eerste gezicht geen zichtbare verwondingen en ook waren ze niet vermagerd. Kenmerken van vergiftiging waren ook niet aanwezig dus de gedachte aan vogelgriep ligt dan voor de hand. Wij hebben contact gezocht met Peter van Geneijgen (slechtvalkendeskundige) en deze heeft de dode vogels op 8 maart direct opgehaald om ze te laten onderzoeken. Hij gaf aan dat er wel dode besmette slechtvalken waren aangetroffen. Bij navraag bleek dar er in het vogelrijke gebied van de Wieden nog geen bijzondere waarnemingen waren gedaan van besmette vogels.

Dode slechtvalken

9 maart

Op 9 maart werden wij wederom gebeld door een werknemer van de Agrifirm. Hij gaf aan dat er op 8 maart tegen de avond een slechtvalk rondvloog bij de silo. Op 9 maart kregen wij in de middag bericht dat er nu een tweede slechtvalk was gezien bij de nestkast. Voor Meppel dus een zeer snelle wending van de omstandigheden met de slechtvalken. Het lijkt er nu op dat een nieuw paartje direct beslag op de nestkast heeft gelegd. De vraag blijft natuurlijk of de vogels door onderlinge gevechten zijn dood gegaan of door een andere oorzaak. In ieder geval lijkt het er nu op dat, zoals het zich nu laat aanzien, wij toch weer een paartje slechtvalken hebben.

11 maart

Vanmorgen maar weer eens gekeken bij de slechtvalken. Bij de oude silo was een slechtvalk aanwezig. Een bewoner, die zicht heeft op de nestkast boven in de silo, vertelde dat er deze week wel 5 slechtvalken rondvlogen. Het viel hem op dat ze een hoop kabaal maakten en dus waarschijnlijk zaten te vechten om de nestkast te mogen bezetten voor het komende broedseizoen. Het lijkt er dus op dat deze nestkast bezet gaat worden.

Hoe staat het dan met de andere nestkast, die aan de zuidwestkant van Meppel is geplaatst? In eerste instantie had een paartje duiven hun intrek genomen in de nestkast. Na een half uurtje de nestkast in de gaten te hebben gehouden vloog er nu ook weer een duif uit de nestkast. Direct gevolgd door aanvliegende slechtvalk. Deze ging op het rooster zitten van de nestkast. Het lijk er nu dus ook op dat hier toch weer slechtvalken de nestkast gaan bezetten. Het is toch wonderlijk wat er in zo’n korte tijd allemaal gebeurt. Het begon met een dood paartje en nu hebben wij waarschijnlijk in het komende broedseizoen toch nog beide nestkasten weer bezet.