23-05-2020 Slechtvalken

Op 19 mei hebben wij voor de eerste keer een bezoek gebracht aan het nest van de slechtvalken. Dat er jongen aanwezig waren, was bij ons bekend. Met behulp van een telescoop hadden wij dit van grote afstand (zie voorgaand artikel) al geconstateerd. Om echter duidelijkheid te krijgen van de hoeveelheid jongen, conditie en leeftijd geeft een bezoekje aan de nestkast duidelijkheid. De jonge vogels waren kogelrond van het eten. Blijkbaar is er voedsel in overvloed. Na het uitvliegen van de jongen zal het dak en de nestkast schoongemaakt worden. Daardoor krijgen wij enigszins een beeld van de prooien die de ouders voor hun jongen gevangen hebben. Merendeel zullen dit stadsduiven zijn maar prooien zoals talingen, snippen en meeuwen treffen wij ook aan.

250320slechtvalk