21-01-2015 Torenvalken (Lantaarnpalen)

Landelijk gaat het niet zo goed met de torenvalken. De laatste 15 jaren zijn hun aantallen in Nederland gehalveerd en momenteel neemt de populatie met meer dan 5% per jaar af. Het afgelopen jaar was voor alle muisetende soorten een goed jaar. Toch bleef het aantal broedparen in ons werkgebied beperkt. Voor onze werkgroep een reden om eens te kijken of wij iets konden ondernemen dat het broedsucces van de valkjes kan verbeteren

210115torenvalk
Zoals al eerder vermeld op de site hadden de torenvalken tijdens hun broedperiode in een bepaald gebied nogal wat last gehad van predatie door steenmarters. Wanneer er torenvalkenkasten aan bomen zijn opgehangen, blijft het moeilijk om deze vorm van predatie tegen te gaan. Om dit probleem uit te bannen hebben wij nu de valkenkasten aan lantaarnpalen bevestigd. Voordelen zijn dat predatie door marters onmogelijk is geworden en dat de duurzaamheid enorm groot is. Houten palen zijn binnen een aantal jaren verrot en lantaarnpalen (aluminium) staan jarenlang en behoeven geen onderhoud. Nadeel is dat terreinbeherende instanties misschien kiezen voor een meer natuurlijk product, dus een houten constructie. Wij hebben voor plaatsing van de lantaarnpalen dus gekozen voor particulier terrein. De nestkasten bevinden zich ruim vijf meter boven het maaiveld. Wanneer een paar nestkasten bezet worden, gaan wij ervan uit dat het broedsucces in de nu geplaatste nestkasten het komend seizoen groter is dan wij in de voorgaande jaren gewend waren.

Wij hopen dat komend seizoen één of zelfs meer paartjes in de nieuw geplaatste nestkasten gaan broeden.