26-03-2021 Slechtvalken

Evenals vorig jaar zijn er in Meppel weer twee paartjes slechtvalken. Het paartje, wat vorig jaar vier jongen groot bracht in een nestkast, zat zoals het zich liet aanzien, ook nu weer bij de nestkast. Daar de laatste tijd geen of weinig activiteit was waar te nemen bij de nestkast, hadden wij het vermoeden dat de slechtvalken zaten te broeden. Omdat er ook werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op het dak van het gebouw, leek het ons verstandig om eens een kijkje te nemen in de nestkast. Tijdens de werkzaamheden kan er dan rekening gehouden worden met het broedende paartje. Op 24 maart is de controle uitgevoerd en inderdaad bleken de valken al eieren te hebben.

260321Slechtvalk

Op een andere locatie lijken de slechtvalken geen gebruik van de nestkast te maken. Veelvuldig houden ze zich op bij een plateau van een brandtrap. Zoals het zich nu laat aanzien zijn ze nog niet begonnen met de eileg. Op deze locatie hebben ze twee jaar geleden ook geprobeerd om jongen groot te brengen. Een voorjaarsstorm maakte toen een eind aan dit broedgeval. De jongen zijn toen uit het nest gewaaid en in het water terechtgekomen. Laten wij hopen dat, wanneer ze overgaan tot het leggen van de eieren, deze valken er nu in slagen om jongen groot te brengen.
De aanwezigheid van twee paar slechtvalken in Meppel is te verklaren. Ze houden zich op bij veevoeder bedrijven. De grondstoffen voor het fabriceren van veevoer wordt aangebracht per schip. Tijdens het lossen van de grondstoffen profiteren grote hoeveelheden stadsduiven hier massaal van. Uitwerpselen e.d. kunnen echter de grondstoffen danig vervuilen zodat er zelfs partijen kunnen worden afgekeurd met tot gevolg een enorme schadepost voor de bedrijven. Door de aanwezigheid van de slechtvalken, die veelvuldig op de duiven jagen, zie je het aantal duiven bij deze bedrijven toch afnemen en op deze manier wordt er op een natuurlijke manier schade voorkomen.