Slechtvalken: een eerste inventarisatie

Op 23 februari zijn de nestkasten van de slechtvalken schoongemaakt. Opvallend was dat er alleen bij de nestkast van de oude silo van Agrifirm een slechtvalk aanwezig was. Op de andere locatie bij de Op- en Overslag was geen slechtvalk te bekennen. Sterker nog, er zat een duif in de nestkast die al een nest gemaakt had met daarin ook al een ei. Zoals eerder vermeld op de website kan het zijn dat de vogelgriep, die vorig jaar heerste onder vooral watervogels, een impact heeft gehad op het slechtvalkenbestand. Door prooien te vangen, die besmet zijn, kan het zijn dat de slechtvalken ook besmet raken en hieraan sterven. Nu is het nog vroeg in het seizoen en kan er nog een herstel komen in het aantal slechtvalken in Meppel, maar zoals het nu lijkt moeten wij het doen met één slechtvalk.

Vuile nestkast

Nestkasten schoonmaken is noodzakelijk!