Slechtvalken en prooiresten

Van de slechtvalken is er nieuws te vermelden. Evenals voorgaande jaren zijn de prooiresten uit de nestkasten verzameld door Peter van Geneijgen (secretaris en coördinator slechtvalkenonderzoek). Dit geeft een beeld van de aangevoerde prooien. Bijzonder is dat het niet alleen duiven zijn die ze als prooi vangen maar dat er ook diverse andere vogelsoorten ten prooi vallen aan de slechtvalken. Ook zit er verschil in de aangetroffen prooiresten tussen de twee bezette nestkasten in Meppel.

Zeer bijzonder is dat in de nestkast in de oude silo van de Agrifirm geen duivenresten zijn aangetroffen. Dit in tegenstelling tot de nestkast aan de Oliemolenweg, waar wel duivenresten werden aangetroffen. Dit geeft natuurlijk niet aan van wat er totaal aan prooien wordt aangevoerd en ook niet het exacte aantal soorten. Het geeft echter wel aan dat de jonge slechtvalken tijdens de jongenfase diverse vogelsoorten krijgen aangeboden door de ouders. Doordat de nestkasten voor het broedseizoen schoongemaakt worden (alle prooiresten worden verwijderd en er komt schoon grind in de nestkast) krijgen wij een duidelijker beeld van wat er tijdens het broedseizoen aan prooien worden aangevoerd. Buiten de nestkast worden ook tal van karkassen aangetroffen. Een duidelijk beeld geeft dit echter niet. Bij harde wind waaien de prooiresten van het dak af zodat hier geen duidelijk beeld van gekregen kan worden. Dit soort kadavers worden veelvuldig aangetroffen in de buurt van de nestkast (watersnip)

Aangetroffen prooien per nestkast

Oude silo (Molenpad)

Spreeuw 8
Zanglijster 2
Kramsvogel 1
Merel 1
Appelvink 1
Watersnip 2
Grote bonte specht 1
Vlaamse gaai 1
Wintertaling 1

 

Aangetroffen prooien Oliemolenweg

Postduif 4
Stadsduif 4
Holenduif 1
Spreeuw 3
Kramsvogel 1
Appelvink 1
Grote bonte specht 1
Kievit 2
Grasparkiet 1

 

Dit jaar zijn er in totaal 8 jonge slechtvalken van ringen voorzien, waarvan er 5 mannetjes en drie vrouwtjes waren. Deze zijn allemaal uitgevlogen. Dit jaar kregen wij echter te maken met vogelgriep. Bij de visdiefjes (kolonie) vonden wij enkele dode exemplaren en ook vanuit de Wieden kregen wij meldingen van dode vogels. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor roofvogels en dus met name ook slechtvalken. Tijdens de jongenfase van de slechtvalken zijn soorten, waaronder de vogelgriep duidelijk aanwezig was, niet aangetroffen in de nestkasten. Na het uitvliegen van de jongen is er geen zicht meer op de prooien die de slechtvalken vangen. Na het eten van besmette vogels kunnen wij ons voorstellen dat ook de slechtvalken besmet raken en op deze manier het loodje leggen. Het komende voorjaar zal aantonen of de Meppeler slechtvalken het overleefd hebben.