28-06-2021 Torenvalken

Op 15 juni zijn de nestkasten van de torenvalken gecontroleerd. Tijdens deze controle bleek dat de valkjes ook veel later waren begonnen met hun broedseizoen. Ook de bezetting van de nestkasten was beduidend lager dan de voorgaande jaren. Dit seizoen hebben wij slechts 6 nestkasten bezet. In enkele nestkasten zitten nu kleine jongen, maar ook zijn er nog een paar nestkasten met eieren. Dit is evenals de kerkuilen ongeveer een maand later dan de voorgaande jaren.

280621torenvalken