12-04-2020 Slechtvalken

Met zekerheid kunnen wij stellen dat een paartje zit te broeden in een nestkast. Rond de derde week van april moeten hier de eieren uitkomen. Ook op een andere locatie huist een paartje slechtvalken. Wij weten echter niet of dit ook een broedgeval is. Helaas zijn bezoeken aan de beide locaties i.v.m. corona niet aan de orde. Wij zullen moeten afwachten of er jongen uitvliegen.