25-05-2021 Torenvalken

Voor de torenvalkjes dreigt het een laat en slecht seizoen te worden. Bij de eerste controle in eind april waren alle nestkasten nog onbezet. Op 20 mei zijn opnieuw alle nestkasten gecontroleerd. Hieruit bleek dat er in een paar nestkasten eieren aanwezig waren. In de meeste nestkasten lagen 4 eieren. Dit kan een indicatie zijn voor de muizenpopulatie. Muizen zijn het de belangrijkste voedselbron voor de torenvalken. Bij een matige of slechte muizenpopulatie worden er ook geen of weinig eieren gelegd. Ook ruim de helft van onze nestkasten waren onbezet. Bijzonder was, dat de torenvalkjes zich wel ophielden bij de onbezette nestkasten. Het kan dus zijn, dat er nog begonnen moet worden met het leggen van de eieren. Om een indicatie te geven over het late broedseizoen; vorig jaar werden de eerste jonge torenvalken al op 27 mei geringd terwijl nu in 2021 de vogels net begonnen zijn of misschien zelfs nog moeten beginnen.

250521torenvalk