Slechtvalken update!

Volgens de laatste berichten gaat het met de slechtvalken in Nederland minder goed vergeleken met de voorgaande jaren. Minder jongen in de nestkasten en minder nestkasten bezet. De slechtvalken staan aan het eind van de voedselketen en het nog steeds heersende vogelgriepvirus heeft gevolgen voor het slechtvalkenbestand.
In Meppel zijn de twee nestkasten op 12 en 13 mei gecontroleerd. Bij de ene nestkast zat de slechtvalk na 6 weken nog steeds te broeden op 2 eieren. Normaal gesproken hadden hier nu jongen in de nestkast moeten zitten. Volgende week nog een controle uitvoeren en mochten de eieren nog niet uitgekomen zijn, dan kunnen wij dit broedgeval als mislukt beschouwen.

Bij de andere nestkast was het rooskleuriger. Twee jongen waren in de nestkast aanwezig van ongeveer een week oud en er lagen nog twee eieren in. Zeer benieuwd of deze nog uitkomen.

Twee slechtvalkjongen