16-06-2018 Torenvalken
Het verloop van het seizoen van de torenvalken is rommelig te noemen. De jongen van twee nestkasten zijn al lang uitgevlogen terwijl in andere nestkasten nog kleine jongen aanwezig zijn. Het komt overeen met het broedseizoen van de kerkuilen. In de meeste nestkasten zitten maximaal 5 jongen. In totaal hebben wij nu twaalf nestkasten bezet. Op zich is dit een goed resultaat. In een nestkast troffen wij tijdens de eerste controle eieren aan. Tijdens de tweede controle was dit nest verlaten. Er bleek dat er takken van de boom waren verwijderd. Dit zou een oorzaak geweest kunnen zijn. Ook achter het ziekenhuis waren in het vroege voorjaar torenvalken bij de net geplaatste kast aanwezig. In een later stadium waren deze echter niet meer aanwezig. De oorzaak hiervan is ons onbekend.

160618torenvalken