02-12-2021 Torenvalken 

In ons jaarverslag wordt uitgebreid melding gemaakt over hoever kerkuilen van hun geboorteplek wegvliegen om daarna elders dood worden teruggevonden. Soms worden ze ook in een nestkast aangetroffen en wordt het ringnummer afgelezen en gemeld bij het Vogeltrekstation. Uit de ringgegevens van de torenvalken kunnen wij dezelfde informatie halen. Meestal gebeurd dit door het aantreffen van dode torenvalken waarbij de ringnummers doorgegeven worden aan het vogeltrekstation. Doodsoorzaak van de valkjes is meestal dat ze door voedselgebrek verzwakken en het niet overleven. Ook een enkel verkeersslachtoffer komt voor maar niet in die mate als de kerkuilen. De gemiddelde afstand tussen de geboorteplaats en de vindplaats is 50 kilometer. Bij kerkuilen is dat nog geen 20 kilometer. Uit deze gegevens blijkt dat de jonge torenvalken na het uitvliegen verder weg trekken dan de kerkuilen. Wat wel bijzonder is dat het merendeel van de jonge valkjes de noordelijke richting verkozen, omdat de meeste terugmeldingen van de door Hilbert Folkerts geringde valkjes uit Friesland kwamen.

021221grafiektorenvalken

Bovenstaande grafiek geeft aan dat de meeste torenvalkjes 50 tot 60 kilometer van hun geboorteplaats teruggevonden of teruggevangen worden.