08-05-2022 Slechtvalken

In Meppel hebben wij twee nestkasten geplaatst voor slechtvalken. Hun voorkeur om te broeden zijn hoge bouwwerken. Van oorsprong broedden ze op kliffen en steile rotswanden. Hun nestmateriaal bestaat uit, hoe kan het ook anders, kleine steentjes of grind. De laatste jaren hebben de slechtvalken een forse toename laten zien. Het aantal broedparen laat nog steeds een toename zien en zal momenteel op een kleine 250 broedparen liggen.
Op 7 mei was het dan zover dat de eerste jongen geringd konden worden. Hiervoor hebben wij Peter van Geneijgen gevraagd. Hij doet al jaren onderzoek naar slechtvalken. Er zijn bij elk jong twee ringen aangebracht.

050522Ringenslechtvalken2

Aan de ene poot komt de traditionele ring van het vogeltrekstation en aan de andere poot een grotere ring met een lettercombinatie. Met behulp van een telescoop of verrekijker is deze ring van afstand af te lezen. Op deze manier kunnen wij de verspreiding van de slechtvalken in de gaten houden. Van de vier aanwezige jongen waren er drie mannetjes en één vrouwtje.
De jongen van de andere nestkast zijn later geboren en deze worden op 18 mei van ringen voorzien.
De prooiresten uit de nestkast zijn verzameld en zullen worden gedetermineerd. Ook zijn er donsveren van de kuikens verzameld om DNA vast te stellen.

080522RingenSlechtvalken1