08-05-2022 Torenvalken

Zoals het zich laat aanzien is het dit jaar niet goed gesteld met het muizenbestand. Het aantal bezette nestkasten en het aantal eieren is een indicatie voor het voedselaanbod. Dit geeft ook een verwachtingspatroon voor de toekomstige controles van de nestkasten van de kerkuilen in ons werkgebied. Tijdens de controle van de torenvalkkasten bleek dat veel nestkasten onbezet waren. In totaal hebben wij nu vijf nestkasten bezet. Het maximale aantal eieren betrof vijf stuks. Daar er in een paar nestkasten wel valkjes aanwezig waren maar er nog geen eieren, kan het zijn dat ze later in het seizoen nog moeten beginnen. Koude nachten van de afgelopen maand en de droogte kan hiervoor een oorzaak zijn.