Slechtvalken, toch een beetje goed nieuws!

Met de slechtvalken lijkt het toch nog goed te komen. De beide nestkasten zijn nu weer bezet. In de oude silo van de Agrifirm was het dode mannetje de slechtvalk die het vorig seizoen daar gebroed heeft. Er moet dus een nieuw mannetje zijn plaats ingenomen hebben. Hoe het verder afloopt weten wij nog niet maar eind april hebben wij tijdens de eerste controle van beide nestkasten meer duidelijkheid.

Ondertussen is de uitslag van de onderzochte twee dode slechtvalken, die in Meppel waren gevonden, ook binnen. Deze waren positief getest op de vogelgriep. Op meer plaatsen in Nederland zijn dode slechtvalken aangetroffen. Dit houdt dus in dat het nog steeds heerst onder vogels. Wij zijn dan ook zeer benieuwd of in het aanstaande broedseizoen van de visdiefjes dit fenomeen ook weer gaat spelen.

Ondertussen is de eerste controle van de beide nestkasten op 25 april uitgevoerd. In de ene nestkast waren nog twee eieren en de andere nestkast 4 eieren. Over twee weken is het plan om de beide nestkasten nogmaals te controleren.

Slechtvalken kast