28-05-2022 Slechtvalken

Op 18 mei zijn de jongen van het tweede nest van een ring voorzien. Ook in deze nestkast waren 4 jongen aanwezig met een leeftijd van ongeveer 3 weken oud. In totaal zijn er nu in Meppel 8 jonge slechtvalken in de nestkasten aanwezig. Van de omliggende gebieden hebben wij nog geen gegevens ontvangen. Wel kregen wij informatie dat er op hoogspanningsmasten een toename was van het aantal broedgevallen van deze grote valk.

250522slechtvalken