05-06-2019 Torenvalken.
Het aantal broedparen van de torenvalken komt overeen met de voorgaande jaren. Wel zit er een groot verschil in de aanvang van de eileg. Tijdens de eerste controle in april bleek dat er in drie nestkasten eieren bevonden. Begin mei nam het aantal broedparen toe en momenteel zijn op twee nestkasten na de overige allemaal bezet. Half mei kregen wij al een melding van op het punt van uitvliegen staande jonge torenvalken. Dit was bijzonder vroeg in het seizoen. In een nestkast een eindje verderop in hetzelfde gebied waren ze net begonnen met het broeden. Momenteel zijn de eerste jonge valkjes geringd. In de meeste nestkasten komen vijf jongen voor met een uitschieter van 7 jongen. Half juni worden de jongen van de overige nestkasten geringd en kan de balans opgemaakt worden.

050619ControleTorenvalkenControle nestkast Torenvalken

050619TorenvalkenJonge Torenvalken